زنجان

در زنجان، ایران
امروز: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷
دسته بندی مکان های شهر زنجان، در استان زنجان، ایران

اطلاعات شهر زنجان

آب و هوای شهر زنجان

سرعت باد: ۱۲.۸۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۴۹ درصد، فشار: ۲۷۷۶۸.۴۰ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۶:۲۷

ساعت: ۱۷:۳۴

دما: °۱۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۸ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۱۶ (سانتیگراد)حداقل دما: °۶ (سانتیگراد)