زنجان

در زنجان، ایران
امروز: جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶
دسته بندی مکان های شهر زنجان، در استان زنجان، ایران

اطلاعات شهر زنجان

آب و هوای شهر زنجان

سرعت باد: ۲۲.۵۳ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب شرق

رطوبت: ۴۷ درصد، فشار: ۲۷۴۲۹.۷۶ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۶

ساعت: ۱۷:۲۸

دما: °۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۴ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۵ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۷ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۴ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما