زنجان

در زنجان، ایران
امروز: شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۵
دسته بندی مکان های شهر زنجان، در استان زنجان، ایران

اطلاعات شهر زنجان

آب و هوای شهر زنجان

سرعت باد: ۱۱.۲۷ کیلومتر در ساعت، از سمت: جنوب غرب

رطوبت: ۳۰ درصد، فشار: ۲۷۳۶۲.۰۳ میلی بار، قدرت دید: ۲۵.۹۱ کیلومتر

ساعت: ۰۷:۲۸

ساعت: ۱۷:۲۲

دما: °۱ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۲ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۰ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۷ (سانتیگراد)

حداکثر دما: °۳ (سانتیگراد)حداقل دما: °-۳ (سانتیگراد)

عضویت رایگان در خبرنامه ما

تبلیغات (برای حمایت از ما برروی تبلیغات کلیک نمائید)